Contacteer ons !
 
De Villapolis medewerkers
Villapolis klantendienst
Meer informatie nodig ?
Aarzel niet om ons te contacteren.
E-mail: 
Klik hier
 
Auteursrechten, handelsmerk en aansprakelijkheid
 
Auteursrechten
Alle designs, teksten, kaarten en grafieken van deze website, de selecties en schikkingen hieromtrent, en alle software behoren toe aan Villapolis b.v.b.a. Copyright © 2002-2011 - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Deze website is beschermd door de internationale verdragen en de wetten i.v.m. auteursrechten. Elk gebruik van deze website zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Villapolis b.v.b.a. is strikt verboden, behalve het gebruik met als doel een huurwoning te vinden voor privé-doeleinden en andere functies voorzien en beschreven op de site. Elke reproductie, wijziging, verspreiding of publicatie van deze website of de inhoud ervan of een deel hiervan zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Villapolis b.v.b.a. is strikt verboden en kan leiden tot ernstige straffen en zal maximaal worden vervolgd binnen de beperkingen van de wet.
Handelsmerken
Villapolis, de stijl van het logo Villapolis, alle pagina-hoofdingen, grafieken en iconen zijn handelsmerken, en/of trade dress van Villapolis b.v.b.a. Villapolis® is een geregistreerd handelsmerk. Alle andere merken, productnamen en bedrijfsnamen of -logo's hierin gesiteerd zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
Aansprakelijkheid
Villapolis b.v.b.a. geeft geen waarborgen, uitdrukkelijk of stilzwijgend, voor de resultaten voortvloeiend uit het gebruik van deze website of zijn inhoud. Villapolis b.v.b.a. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van de informatie opgenomen in deze website of voor de inhoud van een advertentie of voor verklaringen of gebreken daarin. Villapolis b.v.b.a. geeft geen enkele garantie voor de beschrijving of de kwaliteit van de woningen gepubliceerd op deze website.Alle gepubliceerde informatie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de agent/eigenaar van de geadverteerde woning. Villapolis b.v.b.a. geeft geen enkele garantie dat de informatie beschikbaar op deze site nauwkeurig, compleet of actueel is. Informatie over prijzen, beschikbaarheid e.a. zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving. Villapolis b.v.b.a. is vrijgesteld van elke aansprakelijk t.o.v. derden voor schade-eisen of verliezen van gelijk welke aard, inclusief, maar niet beperkt tot, gedaalde winsten of schadevergoedingen. Noch Villapolis b.v.b.a. noch één van zijn directeurs, werknemers of andere vertegenwoordigers zal aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade voortvloeiend uit of gebonden aan het gebruik van deze website. Dit is een beperking van aansprakelijkheid die van toepassing is op alle schadegevallen van gelijk welke aard, inclusief (zonder beperking) compenserende schadevergoedingen, direct of indirect, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies of beschadiging van eigendom en schade-eisen door derden. Alle mogelijke rechtzaken zullen beslecht worden door de Rechtbank van Brussel.
 
 
Villapolis biedt vakantiewoningen aan uit meer dan 20 landen in Europa en daarbuiten. Villapolis bemiddelt in het merendeel van de vakantiehuizen aangeboden op deze website. Alle andere vakantiehuizen kunt u rechtstreeks van de eigenaar of de beheerder van de woning huren.
Villapolis is een erkend vastgoedmakelaar in België (BIV 509739)
Villapolis is erkend door Toerisme Vlaanderen als toeristische verhuurkantoor - vergunning 8109