Contacteer ons !
 
De Villapolis medewerkers
Villapolis klantendienst
Meer informatie nodig ?
Aarzel niet om ons te contacteren.
E-mail: 
Klik hier
 
Algemene Reservatie-voorwaarden
 
Deze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op boekingen en reservaties gemaakt met de actieve bemiddeling van Villapolis.

In deze algemene voorwaarden worden volgende definities gebruikt:
 • Prestatieplichtige of opdrachtgever: Is een professionele beheerder of particulier die 1 of meerdere bemeubelde vakantiewoningen beheert.
 • Reiziger: Een bezoeker van de Villapolis website (direct of indirect via een partner website) die een huurovereenkomst voor een vakantiewoning afsluit.
 • Villapolis of Villapolis Reservatie Desk: Het boekingscentrum van Villapolis dat handelt als makelaar.
Boeken of Reserveren
De boeking van een vakantieverblijf per telefoon, per e-mail, per fax of per brief is een contractuele verbintenis. De specificaties die in de (online) brochure en de algemene voorwaarden staan, maken deel uit van de huurovereenkomst. De Reiziger erkent er door de afsluiting van de huurovereenkomst kennis van te hebben genomen, en aanvaardt ze dientengevolge zonder voorbehoud. De betaling geldt als volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Een reservatie is pas bindend nadat het totale voorschot, te betalen door de Reiziger, is ontvangen binnen de daartoe voorziene tijdspanne. Nadat het voorschot betaald is ontvangt de Reiziger alle benodigde documenten rechtstreeks van de Prestatieplichtige.

Alle informatie beschikbaar in de (online) brochures is aangeleverd door de Prestatieplichtige en wordt enkel publiekelijk toegankelijk gemaakt na zijn expliciete goedkeuring ervan. De Prestatieplichtige bevestigd hiermee dat hij enkel correcte en waarheidsgetrouwe informatie zal weergeven.

De Villapolis Reservatie Desk handelt als makelaar-bemiddelaar tussen de Prestatieplichtige en de Reiziger en kan bijgevolg de huurovereenkomst niet sluiten in naam en voor rekening van de Prestatieplichtige. Huurovereenkomsten worden gesloten tussen de Prestatieplichtige en de Reiziger. Na een initiële bemiddeling door Villapolis zal de Prestatieplichtige alle benodigde documenten zoals de huurovereenkomst aan de Reiziger bezorgen.

Sommige vakantiewoningen worden niet exclusief door Villapolis beheerd en verhuurd waardoor de beschikbaarheid niet steeds gegarandeerd kan worden. Voor deze vakantiewoningen is het mogelijk dat de woning na betaling van het voorschot toch niet meer beschikbaar blijkt. In voorkomend geval kan de reiziger kosteloos annuleren en wordt het voorschot volledig terugbestaald. Villapolis is onder geen beding een schadeloosstelling verschuldigd indien deze situatie zich voordoet.
Betalingen
Reservatie gemaakt via de Villapolis Reservatie Desk: Wanneer de Reiziger een reservatie wenst te maken ontvangt hij een reservatieticket met daarop alle benodigde informatie om de reservatie te bevestigen:

 • de vakantiewoning dewelke het onderwerp van de overeenkomst is
 • de identiteit en contactgegevens van de Reiziger
 • de periode tijdens dewelke de vakantiewoning wordt gehuurd
 • de totale verhuurprijs voor de aangegeven periode
 • het voorschot dat dient betaald te worden teneinde de reservatie te bevestigen. Het voorschot wordt betaald op een bankrekening van Villapolis. Indien de tijd tot de aanvang van het verblijf kleiner dan 6 weken is dient de totale huurprijs onmiddelijk betaald te worden teneinde de reservatie te bevestigen. Deze betaling gebeurt op een bankrekening van Villapolis
 • het te betalen restsaldo dat dient betaald te worden alvorens de vakantiewoning te betreden op een bankrekening van de Prestatieplichtige. Het moment waarop het restsaldo dient betaald te zijn wordt vermeld in de huurovereenkomst en bedraagt in het algemeen 4 tot 6 weken alvorens de aanvang van het verblijf.
 • informatie betreffende de waarborg (bedrag en wanneer te betalen)
 • een overzicht van additionele kosten (vast of o.b.v. consumptie). Deze informatie is beschikbaar in de beschrijving van de vakantiewoning (online)
 • De annuleringsvoorwaarden. De informatie is beschikbaar in de beschrijving van de vakantiewoning (online)
Reserveringskosten
Villapolis kan voor bepaalde vakantiewoningen reservatiekosten aanrekenen.
Logeerbelastingen, Schoonmaakkosten, Waarborg, Energieverbruik
Alle additionele kosten worden vermeld in de (online) brochure of de algemene voorwaarden en worden rechtstreeks vereffend met de Prestatieplichtige of zijn lokale vertegenwoordiger.
Verantwoordelijkheid
 • Boeken via Villapolis Reservatie Desk: De Villapolis Reservatie Desk handelt als een bemiddelaar tussen de Reiziger en de Prestatieplichtige. De huurovereenkomst wordt gesloten tussen de Reiziger en de Prestatieplichtige. Zowel de Reiziger als de Prestatieplichtige worden vermeld in de huurovereenkomst alsook de aangeboden dienst en de huurprijs.
 • Villapolis is niet verantwoordelijk indien de Prestatieplichtige incorrecte informatie aangeleverd heeft. Villapolis is enkel verantwoordelijk voor de correcte presentatie van de informatie en huurprijzen aangeleverd door de Prestatieplichtige of zijn vertegenwoordiger.
Villapolis kan niet verantwoordelijk gehouden worden in geval van onverwachte gebeurtenissen, overmacht of acties van derden niet gerelateerd aan Villapolis.
Annulering / Ontbinding
In geval van anulatie door de Reiziger is hij ertoe gebonden dit schriftelijk per aangetekend schrijven of email (met ontvangstbewijs) aan de Prestatieplichtige en Villapolis te melden.

Tenzij anders vermeld in de huurovereenkomst ontvangen van de Prestatieplichtige, zijn volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:
 • Annulering tussen het moment van de reservering en 43 dagen (6 weken) voor de aanvang van het verblijf: 30% van de totale huurprijs;
 • Annulering tussen 42 dagen en 15 dagen (2 weken) voor de aanvang van het verblijf: 50% van de totale huurprijs;
 • Annulering tussen 14 dagen en 8 dagen (1 weken) voor de aanvang van het verblijf: 75% van de totale huurprijs;
 • Annulering vanaf 7 dagen (1 week) voor de aanvang van het verblijf: 100% van de totale huurprijs;
Klachten
In geval van klachten moet de Reiziger zich eerst en onmiddellijk wenden tot de Prestatieplichtige of zijn lokale vertegenwoordiger. Als die niet aanwezig is, moet de Reiziger zich binnen de 5 werkdagen tot Villapolis wenden en zijn klacht per aangetekend schrijven melden aan Villapolis.

Villapolis bemiddelt of arbitreert niet in geval van een betwisting van de vereffening van kosten die ter plaatse dienen betaald te worden aan de Prestatieplichtige.
Verzekeringen
Villapolis adviseert de Reiziger een annulatieverzekering te voorzien.
Villapolis adviseert de Reiziger te verifiëren dat hij gedekt is door een brandverzekering.
Villapolis adviseert de Reiziger te verifiëren dat hij gedekt is door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
Geschillen en Jurisdictie
In geval van een geschil is de rechtbank van Leuven (België) bevoegd.
 
 
Villapolis biedt vakantiewoningen aan uit meer dan 20 landen in Europa en daarbuiten. Villapolis bemiddelt in het merendeel van de vakantiehuizen aangeboden op deze website. Alle andere vakantiehuizen kunt u rechtstreeks van de eigenaar of de beheerder van de woning huren.
Villapolis is een erkend vastgoedmakelaar in België (BIV 509739)
Villapolis is erkend door Toerisme Vlaanderen als toeristische verhuurkantoor - vergunning 8109